เครื่องมือซ่อมแซมกระทู้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของการแทรกด้าย; ชื่ออื่นเป็น timesert; ใช้สำหรับใส่สกรู