ระบบซ่อมด้าย - บรรจุลิฟต์

ชุดซ่อมด้ายเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกมีการใช้สำหรับใส่สกรู ทุกขนาดเท่าที่คุณต้องการ!