ตัวอย่าง Keyserts ส่งไปยังอังกฤษ

โปรดตรวจสอบหมายเลขติดตาม: TNT: GD313732193WW

รายการบรรจุคือ:

Keyserts (Light) M5 * 0.8-M8 * 1.25-8 มิลลิเมตร

M8 * 1.25 M12 * 1.25-12MM

M10 * 1.5 * M14 1.5--14MM