สุขสันต์วันผู้หญิง!

8 มีนาคมเป็นวันสตรีสากลหรือที่เรียกว่า 38 ส่วนวันสตรี,

สตรีสากลวันคือสตรีโลกเพื่อสันติภาพความเสมอภาคการพัฒนา


8 มีนาคม 1911 เป็นวันสตรีสากลคนแรก สำหรับศตวรรษ,

ผู้หญิงได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องสิทธิของตน


สินค้าโลหะ ChangLing ต้องการทั้งหมดของผู้หญิงโลกวันหยุดมีความสุข!