ใส่ Ensat จาก Delisert

  1. ตัวแทรกการแตะด้วยตนเอง

  2. ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงทนต่อการสั่นสะเทือนได้โดยไม่ต้องคลาย!

  3. ปกป้องชิ้นส่วนที่มีราคาแพงจากความเสียหาย

  4. หลากหลายสไตล์ให้พอดีกับเกือบทุกแอพพลิเคชั่น

เกี่ยวกับวัสดุ

  1. เคลือบสังกะสี / สีเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม / ทองเหลือง

เกี่ยวกับประเภท:

1.302 แตะด้วยตนเองพร้อมช่องตัด

2.307 / 308 แท่นเจาะด้วยตนเองมีสามรู


อื่น

สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ! http://www.delicoil.com