เทคโนโลยีการตรวจจับการติดตั้งของสายเกลียว '

1. การตรวจจับก๊อก: เมื่อใช้ก๊อกเพื่อเจาะรูสกรูจะทำให้ไม่สามารถสวมท่อได้อย่างจริงจัง

2. เทคโนโลยีการตรวจสอบด้านล่างของเกลียว: ใช้ปลั๊กเพื่อวัดความแม่นยำของเกลียวภายในของรูด้านล่างของด้าย เครื่องวัดปลั๊กจะแบ่งออกเป็นกฎทั่วไปและมาตรวัดการหยุด เมื่อผ่านการทดสอบการผ่านกฎสามารถผ่านและหยุดวัดสามารถหยุด ด้านล่างของรูสกรูมีคุณสมบัติสำหรับด้าย ถ้าไม่สามารถใช้ระเบียบข้อบังคับได้ตัววัดการหยุดแสดงว่ารูด้านล่างของเกลียวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ

3. มีดเกลียวลวดตรงตามข้อกำหนดของรูสกรูหรือไม่

4. ประเภทของประแจต้องตรงกับส่วนแทรกแบบเกลียว